RIBASHKIMI I SHQIPËRISË... e vetmja alternativë! www.fbksh-aksh.tk . PER ANTARSIM NE FBKSH-AKSH JU LUTEM JEPNI TE DHENAT NE E-mail : fronti-web@hotmail.com

identifikimi

Harrova fjalkalimin

Tema Fundit

» PER SHQIPEN
Wed 30 Mar 2011, 23:21 nga erald nuhaj

» KU JANE POETET
Wed 12 Jan 2011, 20:37 nga shaban cakolli

» NJE GJAKE, NJI GJUHE
Sat 11 Dec 2010, 14:57 nga biligoa

» Alarm Ne IJRM gjendja kaotike
Wed 17 Feb 2010, 23:10 nga refik

» emblema e UKSH-se
Thu 17 Dec 2009, 02:12 nga UKA

» Faton Osmani dënohet tre vjet burgim si pjestar i AKSH-së !!
Thu 26 Nov 2009, 00:21 nga UKA

» REAGIM I AKSH-SË
Wed 28 Oct 2009, 23:52 nga AKSH

» A na duhet aleanc shqiptaro-kroate.
Tue 27 Oct 2009, 02:49 nga urani29

» MOSKOORDINIMI I FORCAVE VEPRIMTARE
Mon 26 Oct 2009, 02:06 nga AGU

RIBASHKIMI I SHQIPËRISË... e vetmja alternativë! www.fbksh-aksh.tk   Free counter and web stats

                                                               Free counter and web stats

  STATUTI I FRONTIT PËR BASHKIM KOMBËTAR SHQIPTAR

  Share
  avatar
  shqipo
  Toger
  Toger

  Numri i postimeve : 59
  Join date : 05/01/2009

  STATUTI I FRONTIT PËR BASHKIM KOMBËTAR SHQIPTAR

  Mesazh nga shqipo prej Wed 07 Jan 2009, 02:30

  STATUTI I FRONTIT PËR BASHKIM KOMBËTAR SHQIPTAR


  NENI 1
  PARIMET THEMELORE
  Fronti për Bashkim Kombëtar Shqiptar (FBKSH) është një bashkim demokratik forcash politike, organizatash joqeveritare, personalitetesh intelektuale e atdhetare, si dhe i masave të gjëra popullore në të gjitha hapsirat shqiptare, që ka si qëllim themelor bashkimin e trojeve shqiptare dhe të gjithë popullit që jeton në to në një shtet të vetëm kombëtar shqiptare në Ballkan.  NENI 2
  FBKSH-ja është njëorganizëm i fuqishëm gjithpërfshirës politik mbarkombëtar që udhëhiqet nga Platforma për zgjidhjen tërësore të çështjes kombëtare shqiptare, të miratuar në Kuvendin e Parë Kombëtar të FBKSH-së.  NENI 3
  FBKSH-ja zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare e shtron në kuadër të integrimeve që paraqesin çels të artë për paqe dhe stabilitet. Nuk mund të ketë Evropë të Bashkuar me popuj të ndarë. Populli shqiptar është i ndarë dhe ky fakt mbetet ngarkesë e vazhdueshme në ndërgjegjen e subjekteve me përgjegjësi të lartë ndërkombëtare. Prandej, kufijtë që ndajnë sot shqiptarët, ngelin kufij kolonialë. Integrimi i shqiptarëve me shtetin e tyre kombëtar të bashkuar do të mundësojë qarkullimin e lirë të mallrave, të shërbimeve, të kapitalit, si dhe lidhjen me vendet e Ballkanit, me qëllim të mënjanimit të burmimeve të konflikteve. FBKSH-ja beson në integrimet politike, si mjet që mënjanon burimet e konflikteve dhe të luftërave.  NENI 4
  FBKSH-ja është i vetëdijshëm se në ditët tona, rregullimin e çështjeve ndërkombëtare e kanë marrë në dorë organizma të fuqishme Botërore ose kontinentale, siç janë OKB, OSBE, Parlamenti Evropian, Këshilli i Evropës dhe orhanizma të tjera, të cilat veprojnë në bazë të Kartave, që kanë vlerën e statuteve të miratuara nga asamble të mbledhura posaçërisht për to. Këto organizma kanë përcaktuar si parimin më të lartë, për zgjidhjen e të drejtave nacionale, të drejtën e vetëvendosjes. Në emër të këtij parimi, FBKSH-ja do të mundësojë realizimin e qëllimt të tij themelor.  NENI 5
  FBKSH-ja do të përdorë të gjitha mjetet demokratike për të korigjuar padrejtësitë e vjetra dhe të reja historike ndaj trojeve shqiptare, duke i bashkuar ato në një shtet të vetëm kombëtar shqiptar. Kjo është e vetmja zgjidhje që iu sjellë paqe, prosperitet dhe integrim të natyrshëm në BE dhe në NATO vendeve të Gadishullit Ballkanik. Kjo është e vetmja rrugëzgjidhje që e kthen përfundimisht Ballkanin nga një "fuçi baroti", siç ka qenë historikisht, në një gadishull paqeje, harmonie dhe zhvillimi ekonomiko-kulturor.  NENI 6
  Të vetëdijshëm për angazhimin në luftën pa kompromis kundër terrorizmit të SHBA, BE dhe gjithë faktorëve progresist ndërkombëtar, si armiku kryesor i qytetërimit dhe njerëzimit në ditët tona, FBKSH-ja vlerëson se një Shqipëri e Bashkuar do të jetë një aleate cilësore dhe e vendosur përkrahë SHBA-ve dhe forcave të tjera përparimtare ndërkombëtare kundër terrorizmit ndërkombëtar, rajonal dhe ndërshtetëror.  NENI 7
  FBKSH-ja vlerëson se krijimi i shtetit kombëtar shqiptar do të jetë lehtësi ekonomike për Evropën, SHBA-të dhe Botën. Evropa dhe Bota do të lehtësoheshin së paku nga 8 milionë shqiptarë që jetojnë kudo përmes diasporimeve të vjetra dhe të reja si emigrantë ekonomik. Një Shqipëri e Bashkuar, me resurset që ka, është në gjendje që t'i mbajë në gjirin e vet të gjithë shqiptarët e shpërndarë nëpër Botë.  NENI 8
  ORGANIZIMI I FBKSH-së  FBKSH-ja shtrihet me strukturat e tij në të gjitha hapsirat shqiptare. Njësia bazë e FBKSH-së është Këshilli i Frontit të fshatit, të bllokut dhe të lagjes së qytetit. Në çdo komunë dhe bashki ngrihen këshillat e FBKSH-së të komunave dhe bashkive. Në rrethe ngrihet Këshilli i FBKSH-së i rrethit. Në diasporë ngrihen këshillat e FBKSH-së të shtetit ose grupit të shteteve ku janë diasporuar shqiptarët. Në zona ngrihen Komitetet e FBKSH-së të Zonës.
  Organi më i lartë i FBKSH-së është Kuvendi Kombëtar, i cili mblidhet një herë në katër vjet. Kuvendi Kombëtar i Jashtëzakonshëm i FBKSH-së mund të mblidhet edhe më parë me kërkesën e më shumë se 40% të anëtarëve të Komitetit të Përgjithshëm të FBKSH-së.
  Organi më i Lartë i FBKSH-së të Zonës është Konferenca Kombëtare, e cila mblidhet një herë në dy vjet.
  Organi më i lartë i FBKSH-së në diasporë është Konferenca Kombëtare e shtetit apo grup shteteve ku janë diasporuar shqiptarët, e cila mblidhet një herë në vit.
  Organi më i lartë i FBKSH-së në rrethe janë Konferencat Kombëtare të FBKSH-së të rretheve, të cilat mblidhen një herë në vit. Organi më i lartë i këshillit të FBKSH-së të fshatit, të bllokut dhe të lagjes së qytetit është mbledhja e anëtarëve të FBKSH-së, e cila thirret jo më pak se një herë në muaj.  NENI 9
  DELEGATËT  Delegatët e konferencave të rretheve, të konferencave në diasporë, të konferencave kombëtare të zonave dhe të Kuvendit Kombëtar të FBKSH-së zgjidhen përmes proçedurave të posaçme, të cilat përcaktohen me rregullore të miratuara nga Kuvendi Kombëtar i FBKSH-së.  NENI 10
  KUVENDI KOMBËTAR I FBKSH-së  Kuvendi Kombëtar i FBKSH-së, si organi më i lartë udhëheqës i FBKSH ka këto kompetenca:
  1. Miraton Platformën dhe Statutin e FBKSH-së ;
  2. Bënë ndryshime në Platformën dhe Statutin e FBKSH-së ;
  3. Zgjedh Komitetin e Përgjithshëm të FBKSH-së ;
  4. Zgjedh Kryetarin e FBKSH-së ;
  5. Zgjedh Sekretarin Politik të FBKSH-së ;
  6. Zgjedh Zëvendëskryetarin e Parë të FBKSH-së ;
  7. Zgjedh Kryesinë e Përgjithshme të FBKSH-së ;
  8. Miraton Raportin "Mbi veprimtarinë e FBKSH-së gjatë katër vjetëve dhe objektivat për katër vjetët e tjera";
  9. Përcakton strukturat e FBKSH-së, bën ndryshimin dhe miraton platformat përkatëse për strukturat e FBKSH-së ;
  10. Miraton Raportin Financiar të Fondit Kombëtar Shqiptar.  NENI 11
  Numri i anëtarëve të Komitetit të Përgjithshëm (KP)të FBKSH-së dhe i Kryesisë së FBKSH-së caktohet me vendim të posaçëm në çdo Kuvend Kombëtar të FBKSH-së.  NENI 12
  Kryesia e FBKSH-së në raste të veçanta dhe për arsye të përligjura ka të drejtë të kooptojë, me vendime të arsyetuara, anëtarë të rinjë në Komitetin e Përgjithshëm të FBKSH-së.  NENI 13
  Të drejtat, detyrat dhe mënyrën e funksionimit të KP të FBKSH-së, të Kryesisë së FBKSH-së, të Kryetarit, të Sekretarit Politik dhe të Zëvendëskryetarit të FBKSH-së përcaktohen me rregullore të veçanta të miratuara nga Kuvendi Kombëtar i FBKSH-së.  NENI 14
  Të drejtat, detyrat, mënyrat e organizimit dhe të funksionimit të strukturave të tjera që veprojnë në kuadër të FBKSH-së përcaktohen me rregullore të posaçme, të cilat miratohen nga Kryesia e FBKSH-së.  NENI 15
  SEKRETARIATI VENDIMMARRËS  Sekretariati Vendimmarrës përbëhet nga Kryetari, Sekretari Politik, Zëvendëskryetari i Parë dhe Zëvendëskryetarët.
  Veprimtaria, të drejtat, detyrat dhe mënyra e funksionimit të Sekretariatit Vendimmarrës përcaktohen me rregullore të posaçme të aprovuara në Kuvendin Kombëtar të FBKSH-së.  NENI 16
  Mënyra e funksionimit, të drejtat dhe detyrat e këshillave të FBKSH të fshatrave, të blloqeve, të lagjeve të qyteteve, të komunave e bashkive, të rretheve, të shteteve ku janë të diasporuar shqiptarët, si dhe të Komiteteve të Zonave përcaktohen me rregullore të posaçme të miratuara nga Kryesia e FBKSH-së.  NENI 17
  ANËTARËSIA E FBKSH  Anëtar i FBKSH-së mund të jetë çdo shqiptar me zotësi të plotë juridike dhe për të menduar, pa dallim krahine bindjeje politike, feje...etj., që pranon dhe zbaton Platformën dhe Statutin e Frontit për Bashkim Kombëtar Shqiptar dhe që paguan anëtarësinë mujore.
  Anëtarët e FBKSH-së kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen në të gjitha organet drejtuese të FBKSH-së dhe strukturat e tij, të bëjnë kërkesa, ankesa, vërejtje dhe sygjerime, si dhe të shprehen me votën e tyre për të gjitha forumet, strukturat, platformat dhe rregulloret që miratojnë organet përkatëse të FBKSH-së.
  Të rinjtë që nuk kanë zotësinë e plotë juridike për të vepruar (nga 14 deri 18 vjeç) kanë të drejtë të organizohen në FORUMIN RINOR TË FRONTIT PËR BASHKIM KOMBËTAR SHQIPTAR, mënyra e funksionimit, veprimtaria, të drejtat dhe detyrat e të cilit përcaktohen me rregullore të posaçme të miratuar nga Kryesia e Frontit për Bashkim Kombëtar Shqiptar.  NENI 18
  TË ARDHURAT FINANCIARE TË FBKSH-së

  Të ardhurat financiare të FBKSH-së sigurohen vetëm me mjete të ligjëshme nga pagimi i anëtarësisë, nga fondet e ligjëshme, nga shtypi dhe botimet e FBKSH-së, si dhe nga ndihmat e siguruara në rrugë të ligjshme.

  Të ardhurat financiare planifikohen. administrohen dhe shpërndahen me vendime të posaçme të Sekretariatit Vendimmarrës.
  Këshillat Mbikqyrëse mbi të ardhurat financiare kanë të drejtë dhe detyrë që të kontrollojnë dhe propozojnë marrjen e masave të ndryshme, deri në procedime gjyqësore, ndaj çdo organi, strukture dhe personi që abuzon me mjetet financiare të FBKSH-së.
  Organizimi, funksionimi, të drejtat dhe detyrat e Këshillave Mbikqyrëse përcaktohen me rregullore të posaçme të miratuar nga Kuvendi Kombëtar i FBKSH-së.  NENI 19
  QËNDRA E FBKSH-së  Fronti për Bashkim Kombëtar Shqiptar e ka selinë në Tiranë.

  Tiranë, më 13 korrik 2002

  KUVENDI I PARË KOMBËTAR I
  FRONTIT PËR BASHKIM KOMBËTAR SHQIPTAR

   Ora është Fri 14 Dec 2018, 16:56